červenec 06, Uvedení nového kněze do funkce, Smečno