červenec 07, první mše novokněze Václava Nováka v Ústí nad Labem