Říjen 19, Pouť mužů k blahoslavenému Karlu I. Rakouskému