červenec 11, Mše sv. za P. Josefa Olejníka, Strání, Další fotografie