31. 5. 2023: Biřmování, Olomouc

Related subgalleries