červenec 6, Noc světel se zpěvy z Taizé, Skoky u Žlutic